Wall Street English

english test negotiation

Nếu bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thì tiếng Anh là một công cụ rất quan trọng. Vậy liệu tiếng Anh của bạn đã đủ để bạn kinh doanh thành công và có nhiều giao dịch quốc tế? Việc hoàn thành 2 bài trắc nghiệm với 2 chủ đề chính là Những cuộc họp và Thương lượng sẽ giúp bạn đánh giá được trình độ tiếng Anh của mình và học thêm nhiều điều bổ ích cho công việc.