Wall Street English

english test negotiation

Tiềm năng của mỗi người sẽ được phát huy tối đa nếu được phát hiện và trau dồi từ sớm. 2 bài trắc nghiệm ngắn sau sẽ phần nào giúp bạn đánh giá được tiềm năng của mình để từ đó xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ nhỏ.