Wall Street English

english test negotiation

Liệu tiếng Anh của bạn đã đủ để đáp ứng nhu cầu trên trường và lấy các Chứng chỉ quốc tế? Câu trả lời ở ngay tại đây! Hãy hoàn thành các bài kiểm tra dưới đây để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn nhé.